DISTRIBUCIONS I POBLACIONS

Per conservar i gestionar les espècies i els hàbitats és important conèixer on són. Això inclou informació sobre la seva distribució (les àrees geogràfiques on es localitza cada espècie o hàbitat), i informació sobre la seva abundància (quants individus hi ha de cada espècie).

Sabies què?

La distribució i l’abundància són complementàries: es pot donar el cas d’espècies amb una àrea de distribució àmplia però amb poblacions petites i espècies amb poblacions grans però localitzades en una àrea molt petita. En ambdós casos els esforços per la seva conservació hauran de ser diferents.

distribucions i poblacions: EXEMPLE D’ESPÈCIE

CÒLIT ROS
Oenanthe hispanica

Model de diStribució

Actualment, la distribució de l’espècie a Catalunya es limita a determinades zones de precipitacions baixes i relleu accidentat. La seva principal àrea de distribució es localitza a la perifèria de la plana de Lleida i al nord de les Terres de l’Ebre, on connecta amb la resta de les poblacions ibèriques. S’estima que a Catalunya hi ha 4.500 – 8.400 parelles. La seva distribució i població són ben conegudes.

distribucions i poblacions: EXEMPLE D’HÀBITAT

PRADERIES DE POSIDÒNIA
Posidonion oceanicae

MAPA DE DISTRIBUCIÓ

DPPosidonia@2x

Les praderies de Posidonia oceanica es troben repartides per bona part del litoral de Catalunya, a poca profunditat, i són hàbitats d’interès pesquer i de gran importància ecològica. No és present a la desembocadura dels rius i molt escàs a bona part del litoral central. La cartografia mostra dades obtingudes en un ampli període temporal.