Els primers passos del Fòrum de participació

El dimecres 2 de novembre es va celebrar la primera reunió oficial del Fòrum de Participació de l Observatori del Patrimoni natural i la Biodiversitat de Catalunya. Les 19 institucions adherides es van reunir a la Sala Polivalent del Districte Administratiu de la Generalitat de Catalunya, acompanyades pel Marc Vilahur, Director General de Polítiques Ambientals i Medi Natural , que va donar la benvinguda a les institucions amb la primera intervenció de l’acte. A més de les institucions convidades, també van assistir a l’acte vàries desenes de persones com a públic convidat.

L’objectiu d’aquesta reunió era presentar el Fòrum i començar a debatre i construir el funcionament d’aquesta xarxa de col·laboració entre centres participants de l’Observatori. Inicialment, membres de la Oficina Tècnica de l’Observatori– en Pau Sainz de la Maza (DAAC), en Lluís Brotons (CREAF), l i, en Gerard Bota (CTFC)  – van obrir la sessió amb una intervenció sobre l’organització, governança i propostes de treball de l’Observatori. 

Governança de l’Observatori

Era important deixar constància de quin serà el paper del Fòrum a l’Observatori. Tot i no ser el centre operatiu de l’organització (aquesta feina recau en l’Oficina Tècnica ) sí que serà un braç vital de l’Observatori per debatre sobre les qüestions principals que ha de desenvolupar. 

Basant-nos en altres models d’Observatoris ja existents sabem que els fòrums poden tenir la finalitat de: 

 • Deliberar sobre la idoneïtat d’una iniciativa pública que es vol posar en pràctica i preveure els efectes sobre el sector al qual va dirigida.
 • Fer el seguiment de les polítiques públiques i proposar mesures per a millorar-les, especialment pel que fa a la prestació de serveis. 
 • Analitzar i avaluar els resultats de les polítiques públiques. 

Per tant, inaugurem el Fòrum com un espai de trobada entre el coneixement científic i les polítiques públiques, i una xarxa de col·laboració per  acostar la informació científica del patrimoni natural a la presa de decisions.  

Pla de treball

Durant la presentació també es van plantejar unes primeres propostes de treball conjunt pels integrants del Fòrum, per començar a definir quines seran les tasques de l’Observatori a mitjà termini. Es va proposar: 

 • La necessitat d’integrar de manera explícita i progressiva els projectes existents en el marc de la Biodiversitat a Catalunya en un pla de treball comú al voltant de l’Observatori.
 • Realitzar una nova avaluació de l’Estat de la Natura a Catalunya on el Fòrum haurà de consensuar com s’integraran i s’avaluaran les dades disponibles. 
 • Desenvolupar un pla d’acció consensuat de l’Observatori pels anys vinents. 

Intervenció de les entitats participants

Finalment, es va donar la paraula a les institucions per les seves intervencions. Van participar-hi:

 • Institut de Recerca de la Biodiversitat, IRBIO – UB
 • Museu de Ciències Naturals de Granollers, MCNG
 • Institut Català d’Ornitologia, ICO
 • Diputació de Barcelona, DIBA
 • Xarxa per la Conservació de la Natura, XCN
 • Universitat de Girona, UdG
 • Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, IRTA
 • Institució Catalana d’Història Natural, ICHN
 • Museu de Ciències Naturals de Barcelona, MCNB
 • Institut de Ciències del Mar, ICM
 • Grup de recerca en Ecologia Aquàtica, GEA – UVIC
 • Societat Catalana d’Herpetologia, SCH
 • Centre d’Estudis Avançats de Blanes, CEAB-CSIC
Institucions oficialment adherides al Fòrum de participació de l’Observatori

L’Observatori encara està en un estadi molt primerenc, i les propostes i crítiques constructives de les institucions participants són vitals per construir un Observatori on tothom es senti còmode. Es va posar molt èmfasi en tot el que les diferents institucions poden aportar, tant pel que fa a dades, informació i coneixement del medi com pel que fa a visió.  També es va destacar com el treball conjunt entre les institucions del Fòrum i la suma de coneixements i visions, poden fer que la informació actualment disponible es pugui interpretar millor, disposant d’un millor coneixement per la presa de decisions.  

Vam rebre moltes propostes, punts de vista necessaris i el compromís de moltes institucions que seran indispensables per tirar endavant aquest projecte.  Estem impacients per la pròxima reunió del Fòrum de participació, on esperem començar a obrir els debats que continuaran donant empenta a l’Observatori del Patrimoni Natural i Biodiversitat. 

altres notícies