Millor informació, millors polítiques de conservació de la natura
DESCARREGA L'INFORME
Frenem el declivi progressiu i generalitzat de la biodiversitat a Catalunya
Recuperem la natura

L’Observatori del Patrimoni Natural i la Biodiversitat és l’ens de referència responsable de millorar l’organització, la integració, el tractament, la difusió i l’accessibilitat de la informació sobre el patrimoni natural de Catalunya.

Aquesta informació és clau per conèixer la nostra riquesa natural, avaluar l’estat de conservació de les espècies, els hàbitats i els espais naturals, i orientar o prioritzar adequadament els esforços de gestió.

La creació de l’Observatori és una acció prioritària de l’Estratègia del patrimoni natural i la biodiversitat de Catalunya aprovada pel Govern de la Generalitat de Catalunya el juliol de 2018.

què fa l'observatori

GENERAR
 CONEIXEMENT
Impulsar iniciatives de millora del coneixement i d’avaluació de l’estat del patrimoni natural
ORGANITZAR
INFORMACIÓ
Identificar, recopilar, processar i integrar la informació existent sobre l’estat de la biodiversitat.
TRANSFERIR-LO
A LA SOCIETAT
Transferir la informació recopilada cap als agents que gestionen el medi natural. Fer accessible i difondre la informació a la societat.

SOM #BIOFOLLOWERS

ESTAT DE LA NATURA

ATLES DE MAMÍFERS

La constitució de l’Observatori es troba, en aquests moments, en una fase prèvia. S’està treballant una proposta en el marc de les encomanes anuals que el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural té amb els centres CERCA en aquest àmbit (CREAF i CTFC). La fase de constitució de l’Observatori, en la qual caldrà articular qui hi participa, com i amb quins objectius, es preveu durant el 2021. S’espera que, sota l’impuls de la Generalitat de Catalunya, s’hi integrin altres administracions amb competències de gestió del medi natural, els centres de recerca i les universitats i aquells ens i entitats dedicats a l’estudi de la natura que puguin aportar valor en aquest àmbit