L’Observatori fa una crida a persones expertes per avaluar els efectes de la sequera sobre la biodiversitat 

L’Observatori del Patrimoni Natural i la Biodiversitat posa en marxa una avaluació urgent per identificar com afecten les sequeres excepcionals a la biodiversitat.  L’avaluació es farà en pocs mesos per donar resposta a la urgent necessitat de disposar de informació fiable sobre aquest tema, atesa l’actual situació de llarga i intensa sequera. L’Observatori fa una crida a la participació de persones expertes en diferents camps relacionats amb l’estudi de la biodiversitat i els efectes de la sequera, perquè participin en la creació d’un informe que servirà de guia per a la presa de decisions polítiques. El procés de cerca d’aquestes persones està obert fins el 29 d’abril de 2024 i a més  compta amb el suport de Prismàtic, que farà una crida als integrants de la seva comunitat. 

L’estudi de les sequeres i els seus efectes sobre la biodiversitat és un àmbit d’estudi crucial, especialment en el context actual on els esdeveniments climàtics extrems -com la sequera- tenen el potencial d’alterar profundament la composició, l’estructura i el funcionament dels ecosistemes. Aquesta situació pot amenaçar espècies i hàbitats, fet que exigeix una resposta immediata per part de les entitats governamentals i la comunitat científica, per adaptar la gestió de la biodiversitat a les noves condicions climàtiques i mitigar-ne els impactes. 

Bosc afectat per la sequera. Imatge: J.Luis Ordóñez.

L’avaluació es basarà en l’anàlisi d’informació i dades proporcionades per les persones i entitats expertes. Inclourà la identificació de casos on la sequera ha afectat de manera significativa o irreversible espècies o hàbitats, l’exploració de mesures d’actuació per mitigar aquests impactes, i l’anàlisi d’intervencions de gestió d’hàbitats. Es centrarà en formular recomanacions per al seguiment i investigació futura i definirà una agenda que establirà les prioritats per a l’adquisició de coneixement científic necessari per a tenir una millor resposta a futures sequeres. Aquesta metodologia participativa s’inspira en processos internacionals com les avaluacions de l’IPBES i el projecte europeu BioAgora, i servirà com a prova pilot per futures avaluacions temàtiques de l’Observatori sobre la gestió de la biodiversitat. 

Existeixen tres maneres principals de participar en l’avaluació: la participació activa en la redacció de l’informe, la contribució amb informació o dades complementàries, i la revisió del document en la seva fase final. Per a participar en qualsevol d’aquestes fases cal enviar un correu a  prismatic@creaf.uab.cat abans del 29 d’abril de 2024.

Per a més detalls podeu consultar el document d’abast de la crida.

altres notícies