EIXOS TEMÀTICS D’INFORMACIÓ

Per conservar el patrimoni natural i fer una gestió i planificació efectives cal disposar d’informació científica i tècnica sobre l’estat de les espècies i els hàbitats. Això comporta conèixer la distribució, les tendències, les amenaces i les mesures de conservació de moltes espècies i hàbitats que són clau en el territori. Per donar resposta a aquest repte, l’Observatori mobilitza, analitza, integra i interpreta les dades que generen aquest coneixement en col·laboració amb els projectes de les institucions que hi participen.

Tota aquesta informació s’organitza en quatre grans eixos temàtics que aborden preguntes essencials per poder plantejar accions des de la societat i les administracions:

DISTRIBUCIONS I POBLACIONS

On són les diferents espècies i hàbitats? I quants n’hi ha?

TENDÈNCIES

Com està canviant la seva distribució i abundància?

PRESSIONS I SENSIBILITATS

Quines són les causes dels canvis observats?

MESURES DE CONSERVACIÓ

Què estem fent per la seva conservació?

La informació s’estructura considerant el seu nivell de síntesi o de processament de la informació de base. Així, en el context de l’Observatori parlem dels següents nivells:

primer nivell

DADES

Dades obtingudes en inventaris, mostrejos, censos, etc.

segon nivell

coneixement

Anàlisi de les dades recollides per generar mapes, gràfics, índexs i altra informació elaborada.

tercer nivell

Avaluacions

Integració del coneixement disponible per elaborar informes.

quart nivell

recomanacions

Interpretació conjunta de tota la informació anterior que es pot presentar en formats diversos.

El creuament d’eixos temàtics i nivells de síntesi de la informació permet construir una taula que ordena els diferents projectes i productes amb que treballa l’Observatori: