TENDÈNCIES

Conèixer com canvia la distribució geogràfica d’espècies i hàbitats, la població d’espècies o la superfície dels hàbitats ens permet detectar aquelles que estan en augment o en regressió i plantejar accions per a la seva adequada gestió i conservació. La informació del canvi la proporcionen les tendències temporals.

Sabies què?

Una tendència temporal és una direcció de canvi d’un paràmetre més o menys sostingut en el temps. Aquesta informació s’aconsegueix gràcies al seguiment d’espècies i hàbitats a llarg termini fet de forma estandarditzada i periòdica.

tendències: EXEMPLE D’ESPÈCIE

CÒLIT ROS
Oenanthe hispanica

Canvis en la distribució observada

Canvis en l’abundància

En els darrers 20 anys s’ha pogut documentar una disminució important del nombre d’individus reproductors de còlit ros en el conjunt de Catalunya. Aquesta davallada en la seva abundància ha anat acompanyada d’una remarcable reducció de la seva àrea de distribució. En un context més ampli, aquest ocell està en regressió al conjunt de la península ibèrica i del sud d’Europa.

tendències: exemple hàbitat

PRADERIES DE POSIDÒNIA
Posidonion oceanicae

A Catalunya, tot i l’existència d’iniciatives locals que permeten fer un seguiment de determinades poblacions, no es disposa de dades suficients sobre la tendència que està tenint la cobertura de les praderies de Posidonia oceanica en els darrers 20 anys. A partir de seguiments que es fan al Parc Natural de Cap de Creus i al Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, sembla que en aquests espais les praderies de posidònia es troben en una situació global d’estabilitat.