Índex de PLANETA viu A CATALUNYA - lPI-Cat

TENDÈNCIES​

Coneixement

L’ÍNDEX DE PLANETA VIU (lpi)

L’Índex de Planeta Viu (LPI, de les sigles en anglès Living Planet Index) és una mesura de l’estat de la diversitat biològica del món basada en les tendències poblacionals d’espècies d’hàbitats terrestres, d’aigua dolça i marins.

El LPI pretén assolir un alt grau de ressonància entre els qui prenen decisions i la societat en general. Aquest índex global ha estat adoptat internacionalment pel Convenció de la Diversitat Biològica (CDB) com a indicador del progrés cap al seu objectiu de «prendre mesures efectives i urgents per aturar la pèrdua de biodiversitat».

lpi​

Un índex que mostra la pèrdua de biodiversitat al nostre planeta

L’Índex de Planeta Viu 2022 registra una disminució del 69% des de 1970 en l’abundància mitjana de les poblacions de 5.200 espècies de vertebrats (amfibis, ocells, peixos, mamífers i rèptils) analitzades a tot planeta

Autoria: Sergi Herrando i fotomuntatge Nora Soler 

L’ÍNDEX DE PLANETA VIU A CATALUNYA (lpi-CaT)

Des del tombant del segle XXI, la Generalitat de Catalunya i diverses entitats impulsen el seguiment biològic a través de projectes de gran abast territorial i a llarg termini. Des de llavors, cada any centenars de persones surten al camp per recollir dades de forma sistemàtica sota la coordinació d’organitzacions científiques expertes en cada grup biològic.

Aquestes dades s’acaben integrant en l’Índex de Planeta Viu a Catalunya (LPI-Cat), la versió catalana de l’Índex de Planeta Viu. Aquest índex es basa en els mateixos principis que el LPI global i pretén informar de manera sintètica sobre l’estat de la biodiversitat a Catalunya.

Hores d’ara, el LPI-Cat inclou espècies d’animals terretres i d’aigües continentals. Tal com fan alguns LPI d’escala nacional, i a diferència del LPI-global, a més de vertebrats, el LPI-Cat inclou invertebrats, més concretament papallones diürnes.

lpi​-cat

Un índex que mostra la pèrdua de biodiversitat a Catalunya

L’Índex de Planeta Viu a Catalunya 2022 mostra una davallada del 24% des de 2002 en l’abundància mitjana de les poblacions de les 321 espècies d’amfibis, ocells, peixos, mamífers, rèptils i papallones de les que es disposa de dades de seguiment a gran escala i llarg termini.

Autoria: Raül Aymí i fotomuntatge Nora Soler

ENTITATS PARTICIPANTS