Política de privacitat de dades

De conformitat al que preveu la normativa de protecció de dades us informem que les dades personals facilitades seran tractades pel Museu de Ciències Naturals de Granollers, com a entitat coordinadora de l’Atles de Mamífers de Catalunya en el marc de l’Observatori del Patrimoni Natural i la Biodiversitat de Catalunya, i pel Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF), com a entitat responsable de la comunicació d’aquest Observatori, els responsables. Les dades personals es tractaran en base al vostre consentiment i amb la finalitat de coordinar i gestionar la participació ciutadana en l’Atles de Mamífers de Catalunya i informar sobre les activitats relacionades amb aquesta participació. També està previst l’enviament per correu electrònic de comunicacions sobre temes rellevants referents a l’Observatori del Patrimoni Natural i la Biodiversitat de Catalunya.

En qualsevol moment podeu donar-vos de baixa de les comunicacions escrivint un correu a dpo@creaf.uab.cat indicant que no voleu rebre comunicacions. Les dades personals es conservaran mentre duri la finalitat per a la que són tractades i de conformitat a la legislació vigent. No seran cedides a tercers ni està prevista la transferència internacional de dades.

Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i limitació al tractament i portabilitat escrivint al Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) amb domicili Campus de Bellaterra (UAB), Edifici C, 08193 Bellaterra, o mitjançant un missatge de correu electrònic a dpo@creaf.uab.cat. També podeu exercir la tutela dels vostres drets davant la autoritat catalana de protecció de dades