Índex de PLANETA viu A CATALUNYA - lPI-Cat

TENDÈNCIES​

Coneixement

El LPI-Cat és un projecte que integra dades d’abundància de papallones, ocells, mamífers, amfibis, rèptils i peixos d’aigües continentals que es recopilen de forma regular a Catalunya. La major part d’aquestes dades provenen de projectes fonamentats en la participació de voluntaris coordinats per científics experts en cadascun d’aquests grups biològics.

SEGUIMENTS BioLÒGICS del LPI-Cat

PAPALLONES

El projecte de seguiment de papallones a Catalunya és el Catalan Butterfly Monitoring Scheme (abreviat CBMS). Aquest projecte pretén conèixer amb precisió els canvis d’abundància de les papallones a partir de la repetició setmanal de censos visuals al llarg de transsectes fixos. De totes els seguiments inclosos al LPI-Cat, és el que es va iniciar en primer lloc.

Ocells

A Catalunya hi ha diversos projectes de seguiment d’ocells rellevants per al LPI-Cat. El Seguiment d’Ocells Comuns a Catalunya (SOCC) és el que aporta dades de tendències poblacionals de més espècies d’ocells a partir del mostreig de transsectes de 3 km. Una sèrie de seguiments especifics d’ocells complementen la informació del SOCC. Aquests seguiments són: el seguiment d’ocells estèpics amenaçats, el FARMDINDIS, el SYLVIA i censos ocells aquàtics nidificants dels espais naturals protegits situats en zones humides.

MAMÍFERS

A Catalunya hi ha diversos projectes de seguiment de mamífers. El SEMICE és el projecte de monitoratge de petits mamífers comuns (els insectívors i rosegadors més menuts). El Quirohàbitats és el seguiment de ratpenats mitjançant l’ús de detectors d’ultrasons. El projecte Liró és una iniciativa que gira al voltant del seguiment poblacional del liró gris. Finalment el SOCC també aporta dades per a algunes espècies de mamífers. El projecte LPI-Cat pretén incorporar altres seguiments de mamífers en properes versions.

AMFIBIS i RÈPTILS

El SARE és el seguiment de rèptils i amfibis a Espanya. A Catalunya hi ha diversos quadrats de 10×10 km que aporten dades mijançant prospeccions específiques per a cada un d’aquest dos grups d’espècies. Actualment es treballa intensament per millorar aquests seguiments, que hores d’ara aporten poques dades.

PEIXOS

Les dades de peixos d’aigües continentals del projecte LPI-Cat provenen dels seguiments de peixos que es realitzen tant a les conques internes catalanes com a la part catalana de la conca de l’Ebre. L’Agència Catalana de l’Aigua i la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre impulsen aquests mostrejos de peixos en el context de la Directiva Marc de l’Aigua.

CBMS - papallones
Autoria: Jean Ichter
sare - ambfibis
Autoria: José Miguel Baena
SEMICE - mamífers
Autoria: Oriol Massana
socc - ocells
Autoria: Roger Sanmartí
SARE - RÈPTILS
Autoria: Oriol Baena
Diapositiva anterior
Diapositiva siguiente

INTEGRACIÓ DE DADES DE SEGUIMENTS

Les dades dels diferents projectes de seguiment s’integren en l’indicador LPI-Cat. La línia que mostra aquest indicador correspon a la mitjana geomètrica de cadascuna de les tendències de les 321 espècies incloses en aquest indicador.

El LPI-Cat mostra la taxa mitjana de canvi en el nombre d’individus de les espècies per a les que es tenen dades de projectes de seguiment. El següent gràfic mostra, a través d’un exemple simplificat amb un parell d’espècies, la lógica del càlcul d’aquest indicador.

Què observem al camp

Com ho sintetitzem gràficament

ENTITATS PARTICIPANTS